Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
+420 776 291 965
lasty okno 2

Svatý Kopeček v Mikulově

Motel Eldorado

Svatý kopeček je jeden z kopců Pavlovských vrchů o výšce 363 m. Tvoří spolu se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána významnou krajinnou dominantu nad Mikulovem. Menší kaple sv. Rosálie a kaple sv. Barbory se nachází za těmito dvěma dominantami. Kaple Božího hrobu zaklenutá kopulí je na turistické stezce v navazujícím lesním porostu.

Svatý kopeček má tvar oválného hřbetu. Jedná se o tektonické bradlo tvořené jurskými vápenci, které se nacházelo na východním okraji Českého masivu (základní geologická jednotka ČR). Oproti tvrdým vápencům byly tyto usazené horniny méně odolné, proto byly postupem času erodovány a dnes se zachovaly jen tvrdé vápence, které vystupují nad okolní krajinou. Svahy kopce jsou místy až skalnatého rázu.

Flora

Východní svahy jsou porostlé křovinami s dominantním hlohem. Svahy, které jsou orientované jižně a jihovýchodně jsou typické pestrým složením vegetace typické pro skalní stepi – tedy teplé a suché biotopy. Typickými zástupci jsou tu ožanka horská, pryskyřník ilyrský, kostřava walliská, kosatec nízký a kosatec skalní písečný. Příroda Svatého kopečku má několik prvenství – je nejbohatší lokalitou s výskytem záraz a je to jediné místo v ČR, kde roste kavyl skalní, který zde byl nalezen teprve v roce 1996. Mezi lety 1992 a 2002 bylo v rezervaci zaznamenáno na 405 druhů cévnatých rostlin, z kterých je 28 zvláštně chráněných. Vzácnými druhy jsou tu kozinec rakouský,  kozinec vičencovitý, chrpa chlumní, devaterka rozprostřená, divizna brunátná, dřín jarní, hvězdnice chlumní, kavyl Ivanův, koniklec velkokvětý aj.

Fauna

Na Svatém kopečku se vyskytují teplomilné druhy hmyzu (mnohé z nich jsou typickými obyvateli jižní Moravy a jinde v ČR nežijí). Jde především o několik druhů zlatohlávků, kudlanku nábožnou, otakárka fenyklového, vzácný je jasoň dymnivkový. Během května a června tu létají roháč obecný a chroust obecný. Mezi kameny se vyskytuje strašník dalmatský, který patří mezi stonožky a je charakteristický dlouhýma nohama. Z obratlovců jsou zastoupeni ještěrka zelená, vejcoživorodá užovka hladká, také zde hnízdí kavky obecné.

Svatý kopeček - souřadnice

48°48′25″ s. š.

16°38′53″ v. d.

Svatý Kopeček v Mikulově - 180
Svatý Kopeček v Mikulově - 181
Svatý Kopeček v Mikulově - 182
Svatý Kopeček v Mikulově - 183
Eldorado Motel - Mikulov