Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
+420 776 291 965
lasty okno 2

Zřícenina hradu Sirotčí hrádek

Výlety v Mikulově

Zřícenina se nachází v těsné blízkosti obce Klentnice na severním okraji Stolové hory, v nadmořské výšce 458 metrů, v přírodní rezervaci Růžový vrch, asi 3 km severně od Mikulova. Hrad byl vystavěn na dvou vápencových skaliscích, které dělila hluboká rokle. Na menší plošině jižní skály byl vybudován třípatrový palác. Na severní, která je dnes nepřístupná, se nacházela hranolová strážní věž. Celé předhradí bylo ohrazeno valem a palisádou.

Z hradu se dochovala hradní zeď na jižním skalisku, v jejímž středu se nachází okenní otvor. Na protější straně zdi je pozůstatek třípatrového paláce vysoký několik metrů. V těsné blízkosti zdi se nachází cisterna, která sloužila k zásobování hradu vodou. Na severněji položeném skalisku se dochovaly jen poměrně malé pozůstatky hradního zdiva.

 

Pověst

Se sirotčím hrádkem se váže i pověst o rytíři Čičosovi, který patřil k řádu templářů. Na hradě působil jako kastelán. Když se mu měl narodit syn, přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu. Kvůli narození syna však Čičos odmítl. Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus („sirotek“). Po narození dítěte dal komtur popravit Čičose za zradu řádu a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdově po Čičosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten, když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka – starce. Když mu stařec převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel a od té doby má po nocích jezdit na koni z hrádku na Turold.

Sirotčí hrádek - kontakt

Klentnice, Česká republika

Souřadnice:

48°50′44″ s. š.

16°38′27″ v. d.

Zřícenina hradu Sirotčí hrádek - 163
Zřícenina hradu Sirotčí hrádek - 165
Zřícenina hradu Sirotčí hrádek - 167
Zřícenina hradu Sirotčí hrádek - 168
Eldorado Motel - Mikulov